image

Stucco Maestro

Med lång erfarenhet och stort engagemang utför vi restaurering, konservering och tillhandahåller konsulttjänster över hela Europa.

bevarar våra kulturminnen

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom restaurering och konservering av kulturminnen och andra föremål i sten, puts, stuckatur samt bemålade ytor. Från gammaldags mur- och putstekniker till konservering, modellering och formgjutning i gips, lera, betong och kalk. Vi utför även tekniska undersökningar, skriver program och rapporter.

image

Restaurering, konservering och konsulttjänster

Vi utför restaurering och konservering av sten, muralt måleri, gips samt måleri på trä. Konservatorerna har många års erfarenhet och universitet/diplomutbildningar från Italien, Tyskland och Sverige. Vi utför tekniska undersökningar, skriver program och rapporter. Vi jobbar även som konsulter till flera av Sveriges större arkitektkontor.

image

Stuckaturarbeten och formgjutning

Stuckaturarbeten utförs på plats med nya dragningar och frihandsmodellering alternativt förgjutna gipsdetaljer från verkstad. Vi tillvekar både traditionella och moderna silikonformar till gjutning av betongämnen, gips och lerdetaljer. I verkstaden har vi professionella vibratorbord där vi kan gjuta betongdetaljer av högsta kvalitè.

image

Gammaldags puts- och murtekniker inom byggnadsvård

Vi jobbar med lerbruk, rena lufthärdande och hydrauliska kalkbruk till både puts och murning. Framförallt jobbar vi med kyrkor men även äldre byggnader och värdefulla kulturminnen. Vi har lång erfarenhet med kalkputs och avfärgningar samt specialutbildningar inom ruinkonservering och stora murverk i natursten. Vi har utbildade ungsmakare som jobbar med kakelugnar, bakugnar och andra eldstäder.