Background Image

projekt

Projekt

Här visas ett urval av projekt som Stucco Maestro genomfört.
För tätare uppdateringar av projekten kan ni följa oss på Facebook och Instagram

Rådhuset i malmö

Stucco Maestro genomför i samarbete med Byggmästaren i Skåne en omfattande
restaurering av fasaden på Rådhuset i Malmö. Läs mer om projektet hos Sydsvenskan.

moderna museet i malmö

Stucco Maestro genomförde ett omfattande restaureringsarbete av
naturstenen på norra fasaden och entréportalen till Moderna Museet i Malmö 2015.

Gussingska huset i ystad

Stucco Maestro genomförde under 2013-2014 en omfattande restarurering av Gussingska huset fasad i Ystad. Arbetet bestod av demontering av betongdetaljer från 1800- talets slut. Frihandsmodulering, formtagning och gjutning av 38 ton nya betongdetaljer samt återmurning.